top of page

Principi GMP kulture

Znate li da je kontinuirani razvoj kompanijske GMP kulture jednostavniji nego se misli, a donosi niz pozitivnih učinaka!

11.png

Što bi to bila GMP kultura?

GMP kultura predstavlja stanje svijesti, organizacije i odgovornosti unutar farmaceutske kompanije gdje su razmišljanje, ponašanje, komunikacije i odlučivanja usmjereni ka učinkovitoj i neupitnoj primjeni GMP načela.

U nastavku upoznajte 11 principa kompanijske GMP kulture.

Image-empty-state.png

Princip 1: PREPOZNATI STVARNO POTREBNE RESURSE

Image-empty-state.png

Princip 2: POTAKNUTI LEADERSHIP U GMP PROCESIMA

Image-empty-state.png

Princip 3: PLANIRATI KOMPETENCIJE, A NE EDUKACIJE

Image-empty-state.png

Princip 4: PLAN INTERNIH AUDITA I GMP PERFORMANSE

Image-empty-state.png

Princip 5: INTERNI AUDITOR KAO INTERNI KONZULTANT

Image-empty-state.png

Princip 6: MIJENJATI SVIJEST

Image-empty-state.png

Princip 7: STVARATI GMP NAVIKE

Image-empty-state.png

Princip 8: OSIGURATI OTVORENU KOMUNIKACIJU

Image-empty-state.png

Princip 9: POSTAVITI DINAMIČKI GMP SUSTAV

Image-empty-state.png

Princip 10: KREIRATI PREVENTIVNI PRISTUP

Image-empty-state.png

Princip 11: KORISTITI ZDRAV RAZUM

bottom of page