top of page

Princip 6: MIJENJATI SVIJEST

Promjene puno lakše prihvaćamo ukoliko nam je ponuđen i odgovor na pitanje ZAŠTO.

Ljeto je počelo i sve se već lagano usporava, pa nećemo duljiti. Iako, u ovom šestom načelu kompanijske GMP kulture zapravo se i radi o vrlo jednostavnom konceptu: GMP nije samo skup obvezujućih regulatornih zahtjeva, to je prije svega način razmišljanja; zbog toga je upravo pravilno razvijena GMP svijest jedan od ključnih elemenata svakog GMP sustava.

No, idemo prvo korak-dva unatrag…

…vjerojatno nema GMP kompanije u kojoj zaposlenici ne znaju ŠTO treba činiti; u većini kompanija vrlo dobro se zna KAKO pojedine korake provesti (od prijema sirovine, preko pripreme granulata za tabletiranje i vaganja analitičkog uzorka do certifikacije serije); no još uvijek postoje GMP okruženja u kojima se odgovori na pitanje ZAŠTO ne komuniciraju jasno i kontinuirano.

Objasni li se ZAŠTO je zapravo opasna mikrobiološka kontaminacija proizvoda koji koriste djeca (i ne samo djeca), ZAŠTO zamjena samo dvije znamenke u broju serije može imati katastrofalne posljedice za korisnika lijeka, ZAŠTO svatko treba u aplikaciju pristupati vlastitim pristupnim podacima ili ZAŠTO neujednačena doze djelatne tvari u tableti može dovesti do nepoželjnih ili čak fatalnih ishoda liječenja, stvara se kod proizvodnih operatera, analitičara, skladišnih radnika i svih drugih sudionika GMP procesa slika šireg konteksta i značaja vlastitog posla, a time onda i vlastite uloge u osiguravanju kvalitete lijeka.

Svi se danas već pomalo automatski pozivaju na GMP: inspektori, direktorica Kvalitete, voditelj grupe u analitičkom laboratoriju, QP, interni auditori, voditelj pogona sekundarnog opremanja... No, iskustva pokazuju kako vrlo često i dalje mnogi sudionici GMP procesa zapravo ne razumiju do kraja ZAŠTO je dobra proizvođačka praksa važna – ne kao formalni zakonski zahtjev koji se mora ispuniti, već kao jedini ispravan koncept osiguravanja sigurnog i djelotvornog lijeka, učinkovitih procesa i dugoročno održivog poslovanja farmaceutske kompanije.

I tu zatvaramo krug (a i ovaj blog): što više ljudi razumiju ZAŠTO je dobra proizvođačka praksa važna i ZAŠTO je važno raditi određene stvari na određeni način svaki put iznova, to je lakše mijenjati svijest, tj. vlastite misaone okvire, stavove, uvjerenja i način razmišljanja.

A zbog čega je to važno? Širenjem okvira svijesti i načina razmišljanja otvara se prostor za bolje razumijevanje GMP pozadine, a time i za lakšu implementaciju svih elemenata GMP koncepta. A to jedan je od ključnih preduvjeta za stvaranje novih GMP navika koje dalje značajno doprinose izgradnji i razvoju kompanijske GMP kulture.

No, više o tome u idućem blogu.

Što možemo zaključiti iz šestog načela za razvoj kompanijske GMP kulture:

GMP nije tek regulativa, već prije svega način razmišljanja, stoga je svijest ključna karika svakog GMP sustava

Potrebno je jasno komunicirati ZAŠTO je dobra proizvođačka praksa važna

Uključiti ZAŠTO u svaku internu GMP edukaciju

Kroz odgovore na pitanje ZAŠTO mijenjati svijest zaposlenika o važnosti GMP procesa

 

Princip 7 GMP kulture: STVARATI GMP NAVIKE

Dati konkretan i logičan smisao svakoj proceduri i svakom zapisu.

bottom of page