top of page

Princip 10: KREIRATI PREVENTIVNI PRISTUP

Kreirati preventivni pristup primjenom svih prethodno navedenih načela

Kako i sam opis ovog desetog načela GMP kulture kaže, potrebno je kreirati preventivni sustav na temelju svih prethodno navedenih načela, stoga nećemo duljiti nego u nastavku donosimo kratki pregled do sada obrađenih načela GMP kulture uz komentar kako svako pojedino načelo iskoristiti kao učinkovit preventivni alat.

Prepoznati stvarno potrebne resurse

Nema prevencije bez odgovarajućih resursa za prikupljanje i evaluaciju podataka, provedbu procjene rizika, implementaciju poboljšanja ili jednostavno razmatranje mogućih opcija promjene i optimizacije. Svako ulaganje u resurse (ljudi, znanja, softverske aplikacije i sl.) u prvom koraku predstavlja određeni trošak, no takvi troškovi, ako su ciljano i mudro iskorišteni, vratit će se kao niz ušteda kroz manje odstupanja, manje reklamacija, manje utrošenog vremena za istrage, protočnije procese, brže puštanje svake serije lijeka u promet i sl. Možda zvuči neobično, ali ulaganjem u resurse za razvoj i primjenu preventivnog pristupa zapravo se na duge staze štede resursi!

Potaknuti leadership u svim GMP procesima

Ideja leadership-a između ostaloga je biti primjer, jer iznimke i preskakanja koraka najveći su neprijatelji učinkovite GMP kulture. Posredno, pokazivanjem (dobrih) primjera izgrađuje se sve sigurniji i sigurniji GMP sustav koji će na taj način postajati sve otporniji na nepovoljne situacije i probleme.

Planirati edukacije na temelju stvarno potrebnih kompetencija i vještina

Ispravnim i promišljenim planiranjem kompetencija i vještina dugoročno se razvija GMP sustav; što je više znanja i razumijevanja procesa, veća je mogućnost predviđanja mogućih problema i u drugom koraku implementacije optimizacijskih rješenja. Prema tome, potrebno je uvijek krenuti od potrebnih kompetencija i vještina; edukacije su samo put kojim se do takvih kompetencija i vještina dolazi.

Planirati interne audite na temelju stvarnih performansi GMP sustava

Interni auditi još uvijek su zanemaren, a iznimno moćan preventivni alat. Planiranjem i provedbom učinkovitih internih audita moguće je pravovremeno prepoznati nepovoljne trendove, moguće ili skrivene uzroke odstupanja, prilike za poboljšanja i optimizacije.

Koristiti interne auditore kao interne konzultante

Ne zaboravimo, jedan od preduvjeta učinkovitih audita su i interni auditori odgovarajućih ne samo znanja već i vještina auditiranja.

Mijenjati svijest / Stvarati GMP navike

Razvojem GMP svijesti kao preduvjeta stvaranja GMP navika dugoročno se preveniraju različite neželjene situacije, odstupanja i problemi do kojih dolazi u okruženju niske svijesti o važnosti GMP koncepta.

Izgraditi okruženje otvorene komunikacije

Transparentna i otvorena komunikacija bez straha te sustav brzog i ciljanog protoka informacija smanjuju pogreške.

Postaviti dinamički GMP sustav

Kroz praćenje ključnih indikatora performansi malim, ali stalnim pomacima neprestano se mijenjati i prilagođavati; takve promjene i prilagodbe upravo su preventivni alat jer kroz praćenje „signala“ koje šalje sustav, proces ili proizvod moguće je na vrijeme prepoznati i spriječiti brojne probleme.

 

Princip 11 GMP kulture: KORISTITI ZDRAV RAZUM

...jer je to temelj svake dobre prakse.

bottom of page