top of page

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti.jpg

Arguo d.o.o. uvažava privatnost svojih korisnika i kontinuirano radi na očuvanju svih podataka o privatnosti.


Svi zaposlenici Arguo d.o.o. upoznati su s uvjetima tajnosti podataka te ih smiju obrađivati samo oni koji su ovlašteni za obradu određenih podataka i ne smiju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj osobi ili trećoj strani. Neovlaštenim osobama smatraju se i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza. 


Promotivne ponude i periodičko informiranje (email newsletter)
Za distribuciju newslettera koristimo servis MailChimp. Dobavljač servisa MailChimp je Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, SAD. MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti iz Opće uredbe o zaštiti podatka. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpa nalaze se na sljedećem linku: https://mailchimp.com/legal/privacy/

MailChip koristi Vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas neće izravno kontaktirati, ili koristiti vaše podatke. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi MailChimp uključuju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju Newlettera i/ili aktivaciju poveznica unutar Newslettera. Kod tog procesa, informacije o Vašem web pregledniku, Vašoj IP adresi i Vašoj lokaciji će biti poslane u MailChimpu.

Osobni podaci

ARGUO kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke  s obzirom na nekoliko različitih svrha, a u sklopu korištenja web stranice i suradnje s ARGUO.


ARGUO osigurava da se osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim i važećim propisima o zaštiti podataka i pravilima o privatnosti.

 

Osobni podaci koje obrađujemo, a u skladu s opsegom koji je dozvoljen zakonskim propisima, mogu uključivati ime i prezime, kontakt podatke kao što su e-mail, broj telefona, organizacija te drugi podaci koje ste nam sami dostavili, ovisno o vrsti i opsegu naše suradnje i/ili komunikacije.

S obzirom na poslovne procese koje ARGUO provodi, moguće je da će osobni podaci biti obrađivani po više zakonski dozvoljenih osnova:

Dali ste nam privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Kad je to primjenjivo i kada ARGUO nema drugu osnovu za obradu osobnih podataka (vidjeti u nastavku), za određene vrste podataka i svrhe obrade, ARGUO će Vas pozvati, prije obrade, da dostavite svoju privolu. U takvom slučaju, imate pravo povući svoju privolu u svakom trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Obrada osobnih podataka je nužda za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele potrebne radnje prije sklapanja ugovora
Prikupljamo i koristimo osobne podatke kako bi mogli realizirati poslovni odnos, npr. kako bi kontaktirali klijente/korisnike, realizirali plaćanje naknade za usluge i na drugi način ispunili ugovorne obveze.

Obrada osobnih podataka je nužna zbog ispunjavanja pravnih obaveza koje ima ARGUO
ARGUO može također obrađivati osobne podatke ako je to potrebno ili dopušteno primjenjivim propisima, a osobito kada je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, npr. u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

Obrada osobnih podataka je nužna za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa
ARGUO može obrađivati osobne podatke ako je to nužno za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa, koji uključuju planiranje, razvoj, unapređivanje, vođenje i praćenje poslovnih aktivnosti, izvršavanje sklopljenih ugovora, istraživanje tržišta i sl.

 

Svi osobni podaci će se obrađivati samo u one svrhe u koje su prikupljeni.

 
ARGUO poduzima i poduzimat će odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu prikupljenih osobnih podataka od gubitka, neovlaštenog pristupa, bilo kakve zlouporabe, krivotvorenja, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. 


Osobni podaci prikupljeni na bilo koji način putem ove web stranice i/ili tijekom ostvarene komunikacije i/ili suradnje neće biti prosljeđivani, prodani ili na drugi način stavljeni na raspolaganje trećim osobama, objavljivani ili korišteni na bilo koji drugi način osim za prethodno navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima.


Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za prethodno navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti da ARGUO omogući pristup Vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka.

U slučaju promjene ili netočnosti Vaših podataka, molimo Vas da nas obavijestite o takvim promjenama kako bi Vaši podaci biti ažurirani ili ispravljeni.

Ako sumnjate na povredu u postupku na koji ARGUO obrađuje Vaše podatke, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

ARGUO zadržava pravo izmjene i dopune ove obavijesti, a svaka promjena ili dodatak bit će objavljeni na ovoj internetskoj stranici.

Ako imate pitanja u vezi s našom politikom čuvanja osobnih podataka, obradom Vaših osobnih podataka ili ako želite zatražiti brisanje ili izmjenu Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati putem email adrese info@arguo.hr 

Kontrola kolačića
Isključivanjem ili uključivanjem kolačića odlučujete želite li dopustiti ili onemogućiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Ova web stranica koristi nužne kolačiće koje nije moguće isključiti, a druge tipove kolačića (marketinški, funkcijski i analitički) je moguće isključiti. Postavke kolačića možete prilagoditi kod prvog pristupa stranici, kao i naknadno ukoliko obrišete spremljene kolačiće za ovu web stranicu unutar vašeg internet preglednika. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našoj web stranici.

Uvjeti korištenja web stranice, edukacijskih i drugih sadržaja
Korištenjem bilo kojeg sadržaja ove web stranice (www.arguo.hr) kao i korištenjem bilo kojeg edukacijskog ili drugog sadržaja koji je dostupan i/ili naručen preko ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz pristupanja sadržaju web stranice i korištenja dostupnih i isporučenih sadržaja i ujedno prihvaća koristiti sve takve sadržaje isključivo na vlastitu odgovornost.
Arguo d.o.o. ne garantira da je sadržaj ove web stranice i/ili povezanih stranica i/ili isporučeni edukacijski i drugi sadržaj ispravan, točan, potpun ili ažuran, da će stranica i/ili povezane stranice i/ili isporučeni edukacijski i drugi sadržaji biti uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške.
Arguo d.o.o. nije i ni pod kojim uvjetima i okolnostima neće biti odgovoran za odluke, poslovne ishode, financijske i druge materijalne gubitke i troškove, rezultate inspekcija i audita, regulatorni status, gubitke, štete ili bilo koje druge osobne ili poslovne posljedice ili učinke bilo koje vrste, opsega, trenutka nastanka i trajanja koji mogu nastati bilo kojim oblikom pristupa i/ili korištenja sadržaja ove web stranice ili isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja te uslijed izmjena ili nedostupnosti web stranice i edukacijskih sadržaja ili uslijed kašnjenja u isporuci naručenih edukacijskih i drugih sadržaja.
Za svaki isporučeni edukacijski i drugi sadržaj korisnik će dobiti pisanu informaciju o trajanju dostupnosti takvog sadržaja koja može biti različita za pojedine sadržaje, kao i za pojedine korisnike. Korisnik naručenog i isporučenog sadržaja prihvaća da nakon isteka perioda dostupnosti takav sadržaj više neće biti dostupan.
Za svaki isporučeni sadržaj kod kojeg je rješavanje testa prema određenim kriterijima uvjet za isporuku Potvrdnice o realiziranoj edukaciji korisnik će dobiti pisanu informaciju o takvim kriterijima rješavanja testa, a koji mogu biti različiti za pojedine sadržaje, kao i za pojedine korisnike. Korisnik naručenog i isporučenog sadržaja prihvaća da ukoliko se kriteriji testiranja ne ispune neće biti moguće kreirati Potvrdnicu o realiziranoj edukaciji.
Arguo d.o.o. ima potpuno pravo pratiti pristupanje edukacijskim i drugim sadržajima koji su isporučeni korisnicima te realizaciju i ishode isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja od strane korisnika, kao i pristupati zapisima o realizaciji i ishodima korištenja isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja.
Arguo d.o.o. ima potpuno pravo mijenjati i/ili povući iz primjene sadržaje ove web stranice kao i edukacijske i druge sadržaje bez prethodne najave, obrazloženja ili informiranja korisnika. 
Korisnik dostupnog ili naručenog i isporučenog edukacijskog ili bilo kojeg drugog sadržaja obvezuje se koristiti sadržaj samo za namjenu za koju je isporučen. U sklopu toga, Arguo d.o.o. ima pravo bez bilo kakvih posljedica za Arguo d.o.o. upozoriti korisnike edukacijskih i drugih sadržaja o nepravilnom, neprimjerenom ili na drugi način neodgovarajućem ili nedozvoljenom korištenju sadržaja te bez dodatnog obrazloženja i naknade korisniku privremeno ili trajno ukinuti pristup sadržaju ukoliko se takvo nepravilno, neprimjereno i neodgovarajuće korištenje sadržaja nastavi i nakon danog upozorenja.
Arguo d.o.o. ima potpuno pravo bez dodatnog obrazloženja i bez bilo kakve posljedice za Arguo d.o.o. odbiti narudžbu korisnika za isporuku edukacijskog ili drugog sadržaja koji je ponuđen preko ove web stranice.
Podaci objavljeni na ovim web stranicama i/ili sadržani u isporučenim edukacijskim i drugim sadržajima ne smiju se reproducirati dalje distribuirati ili ustupati po bilo kojoj osnovi bez izričitog pristanka tvrtke Arguo d.o.o. ili koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu za Arguo d.o.o. ili prema bilo kojoj trećoj strani.

Kontakt

Za pitanja, pritužbe, komentare i prijedloge vezano za ovdje opisana pravila privatnosti i uvjete korištenja, obratite nam se putem e-maila na adresu info@arguo.hr

Prihvaćanje navedenih pravila i uvjeta korištenja
Označavanjem stavke „Prihvaćam uvjete slanja i obrade podataka, korištenja sadržaja i postavki privatnosti“ u sklopu obrasca za naručivanje sadržaja korisnik potvrđuje da svjesno prihvaća sve gore navedene uvjete i pravila.

bottom of page