Pravila privatnosti

Pravila privatnosti.jpg

Arguo d.o.o. uvažava privatnost svojih korisnika i kontinuirano radi na očuvanju svih podataka o privatnosti.


Svi zaposlenici Arguo d.o.o. upoznati su s uvjetima tajnosti podataka te ih smiju obrađivati samo oni koji su ovlašteni za obradu određenih podataka i ne smiju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj osobi ili trećoj strani. Neovlaštenim osobama smatraju se i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza. 


Promotivne ponude i periodičko informiranje (email newsletter)
Za distribuciju newslettera koristimo servis MailChimp. Dobavljač servisa MailChimp je Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, SAD. MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti iz Opće uredbe o zaštiti podatka. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpa nalaze se na sljedećem linku: https://mailchimp.com/legal/privacy/

MailChip koristi Vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas neće izravno kontaktirati, ili koristiti vaše podatke. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi MailChimp uključuju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju Newlettera i/ili aktivaciju poveznica unutar Newslettera. Kod tog procesa, informacije o Vašem web pregledniku, Vašoj IP adresi i Vašoj lokaciji će biti poslane u MailChimpu.

Osobni podaci
Osobni podaci korisnika koji se prikupljaju preko obrazaca za prijave, registracije i narudžbe postavljenih na ovoj web stranici, prikupljaju se isključivo temeljem dobrovoljnog slanja tih podataka od strane korisnika i koristit će se samo u svrhu u koju su takvi podaci i dostavljeni.
Osobni podaci prikupljeni na bilo koji način putem ove web stranice neće biti prosljeđivani, prodani ili na drugi način stavljeni na raspolaganje trećim osobama, objavljivani ili korišteni na bilo koji drugi način osim za ostvarivanje usluge zbog koje su korisnici podatke dostavili.
Arguo d.o.o. odriče se odgovornosti za gubitak, krađu, objavu ili oštećivanje osobnih podataka korisnika ove web stranice u slučaju neovlaštenog upada u programski kôd stranica ili bazu podataka.

Kontrola kolačića
Isključivanjem kolačića odlučujete želite li dopustiti ili onemogućiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se podešavati u Vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našoj web stranici.

Uvjeti korištenja web stranice, edukacijskih i drugih sadržaja
Korištenjem bilo kojeg sadržaja ove web stranice (www.arguo.hr) kao i korištenjem bilo kojeg edukacijskog ili drugog sadržaja koji je dostupan i/ili naručen preko ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz pristupanja sadržaju web stranice i korištenja dostupnih i isporučenih sadržaja i ujedno prihvaća koristiti sve takve sadržaje isključivo na vlastitu odgovornost.
Arguo d.o.o. ne garantira da je sadržaj ove web stranice i/ili povezanih stranica i/ili isporučeni edukacijski i drugi sadržaj ispravan, točan, potpun ili ažuran, da će stranica i/ili povezane stranice i/ili isporučeni edukacijski i drugi sadržaji biti uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške.
Arguo d.o.o. nije i ni pod kojim uvjetima i okolnostima neće biti odgovoran za odluke, poslovne ishode, financijske i druge materijalne gubitke i troškove, rezultate inspekcija i audita, regulatorni status, gubitke, štete ili bilo koje druge osobne ili poslovne posljedice ili učinke bilo koje vrste, opsega, trenutka nastanka i trajanja koji mogu nastati bilo kojim oblikom pristupa i/ili korištenja sadržaja ove web stranice ili isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja te uslijed izmjena ili nedostupnosti web stranice i edukacijskih sadržaja ili uslijed kašnjenja u isporuci naručenih edukacijskih i drugih sadržaja.
Za svaki isporučeni edukacijski i drugi sadržaj korisnik će dobiti pisanu informaciju o trajanju dostupnosti takvog sadržaja koja može biti različita za pojedine sadržaje, kao i za pojedine korisnike. Korisnik naručenog i isporučenog sadržaja prihvaća da nakon isteka perioda dostupnosti takav sadržaj više neće biti dostupan.
Za svaki isporučeni sadržaj kod kojeg je rješavanje testa prema određenim kriterijima uvjet za isporuku Potvrdnice o realiziranoj edukaciji korisnik će dobiti pisanu informaciju o takvim kriterijima rješavanja testa, a koji mogu biti različiti za pojedine sadržaje, kao i za pojedine korisnike. Korisnik naručenog i isporučenog sadržaja prihvaća da ukoliko se kriteriji testiranja ne ispune neće biti moguće kreirati Potvrdnicu o realiziranoj edukaciji.
Arguo d.o.o. ima potpuno pravo pratiti pristupanje edukacijskim i drugim sadržajima koji su isporučeni korisnicima te realizaciju i ishode isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja od strane korisnika, kao i pristupati zapisima o realizaciji i ishodima korištenja isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja.
Arguo d.o.o. ima potpuno pravo mijenjati i/ili povući iz primjene sadržaje ove web stranice kao i edukacijske i druge sadržaje bez prethodne najave, obrazloženja ili informiranja korisnika. 
Korisnik dostupnog ili naručenog i isporučenog edukacijskog ili bilo kojeg drugog sadržaja obvezuje se koristiti sadržaj samo za namjenu za koju je isporučen. U sklopu toga, Arguo d.o.o. ima pravo bez bilo kakvih posljedica za Arguo d.o.o. upozoriti korisnike edukacijskih i drugih sadržaja o nepravilnom, neprimjerenom ili na drugi način neodgovarajućem ili nedozvoljenom korištenju sadržaja te bez dodatnog obrazloženja i naknade korisniku privremeno ili trajno ukinuti pristup sadržaju ukoliko se takvo nepravilno, neprimjereno i neodgovarajuće korištenje sadržaja nastavi i nakon danog upozorenja.
Arguo d.o.o. ima potpuno pravo bez dodatnog obrazloženja i bez bilo kakve posljedice za Arguo d.o.o. odbiti narudžbu korisnika za isporuku edukacijskog ili drugog sadržaja koji je ponuđen preko ove web stranice.
Podaci objavljeni na ovim web stranicama i/ili sadržani u isporučenim edukacijskim i drugim sadržajima ne smiju se reproducirati dalje distribuirati ili ustupati po bilo kojoj osnovi bez izričitog pristanka tvrtke Arguo d.o.o. ili koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu za Arguo d.o.o. ili prema bilo kojoj trećoj strani.

Kontakt

Za pitanja, pritužbe, komentare i prijedloge vezano za ovdje opisana pravila privatnosti i uvjete korištenja, obratite nam se putem e-maila na adresu info@arguo.hr

Prihvaćanje navedenih pravila i uvjeta korištenja
Označavanjem stavke „Prihvaćam uvjete slanja i obrade podataka, korištenja sadržaja i postavki privatnosti“ u sklopu obrasca za naručivanje sadržaja korisnik potvrđuje da svjesno prihvaća sve gore navedene uvjete i pravila.