top of page

Princip 7: STVARATI GMP NAVIKE

Dati konkretan i logičan smisao svakoj proceduri i svakom zapisu.

Razriješimo prvo osnovno pitanje oko toga što je navika: to je individualna aktivnost ili doživljajna reakcija koja se u nekim situacijama ustalila i postala uobičajenom, katkada i potpuno »automatiziranom« (Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020).

A zašto je navika važna kao dio kompanijske GMP kulture? Ako ponovno pogledamo prije navedenu definiciju, odgovor je jednostavan: GMP aktivnosti postaju automatizirane, što znači da se ispravno postupanje s obzirom na npr. pranje ruku, prelazak klupice u garderobi, popunjavanje proizvodnog lista ili reagiranje u slučaju odstupanja podrazumijeva. Dakle, provedba pojedinih procedura, a time i dugoročno funkcioniranje cjelokupnog GMP sustava postaje učinkovitije ukoliko su izgrađene navike svih sudionika GMP procesa (i to bez iznimke; vratit ćemo se na ovo pri samom kraju teksta).

Na primjer, ukoliko je prije svakog GMP audita ponovno potrebno zaposlenike upozoravati kako se trebaju ponašati u proizvodnji, laboratoriju, skladištu, to je vrlo očit, ali i vrlo opasan signal o tome da određene GMP navike nisu razvijene; inače, zašto upozoravati na nešto što bi trebalo biti samo po sebi standardan obrazac ponašanja u GMP okruženju.

Nećemo ovdje zalaziti dublje u psihologiju razvoja navika kod ljudi, no svakako treba naglasiti kako navike (uglavnom) ne dolaze same od sebe, već je potrebno stvoriti kontekst razvoja navika. Odnosno, navika je tek zadnji korak u ponekad dugotrajnom procesu osvješćivanja; u ovom konkretnom slučaju, osvješćivanja o potrebi, važnosti i ciljevima ispravne provedbe različitih GMP aktivnosti, pa time i važnosti samog GMP koncepta.

Vratimo se sada na trenutak u završni dio prethodnog bloga o GMP kulturi: Širenjem okvira svijesti i načina razmišljanja otvara se prostor za bolje razumijevanje GMP pozadine, a time i za lakšu implementaciju svih elemenata GMP koncepta. A to jedan je od ključnih preduvjeta za stvaranje novih GMP navika koje dalje značajno doprinose izgradnji i razvoju kompanijske GMP kulture. Prema tome, za svaku naviku koja se želi razviti potrebno je osigurati i motivaciju, a to je između ostalog moguće pružanjem vrlo konkretnih odgovora na pitanje ZAŠTO?

Npr., zašto je važno pravilno prelaziti već spomenutu klupicu u garderobi? Ne zato jer je to tamo negdje neki zahtjev, već zato što se na taj način smanjuje potencijalna kontaminacija proizvodnog prostora odjeljujući fizički čiste i manje čiste zone; time se nadalje smanjuje i mogućnost kontaminacije proizvoda što s jedne strane osigurava ispravnost i sigurnost lijekova koji se stavljaju u promet (kroz ovo se naglašava i etička komponenta farmaceutske industrije), a s druge strane se minimizira mogućnost reklamacije, povlačenja iz prometa, regulatornih akcija protiv kompanije i sl. što sve opet dugoročno čuva i osigurava radno mjesto svakog onog tko klupicu s početka priče treba ispravno prelaziti. Uz to, ukoliko svatko i uvijek klupicu prelazi ispravno i na jednak način, manja je mogućnost odstupanja na GMP inspekciji ili auditu, a to znači manje objašnjavanja, manje pisanja CAPA planova i sl. Ovo nije uvijek jednostavno ili provedivo preko noći, ali to je jedini ispravan pristup: samo utemeljena navika, navika iza koje stoji uvjerenje u ispravnost takve navike bit će dugoročno održiva.

No, još je nešto vrlo važno napomenuti: ukoliko se želi stvoriti određenu (GMP) naviku, treba naravno osigurati i preduvjete za to. Pogledajmo ponovno primjer ispravnog prelaska klupice u garderobi; za stvaranje i održavanje navike potrebno je dizajnirati klupicu odgovarajuće veličine i visine, omogućiti dodatni prostor za privremeno ostavljanje nečega što nosimo sa sobom (npr. blok za upisivanje podataka), nazuvke ili radnu obuću koji su na dohvat ruke, dovoljno vremena za pravilno presvlačenje, prikladnu veličinu garderobe i sl. Vrlo često se inzistira na održavanju specifičnih navika, a nije osiguran potreban okvir. Uz spomenute fizičke preduvjete, važni su i ono drugi, manje opipljivi, ali podjednako važni i učinkoviti – poticaj, pohvala, pokazivanje primjerom.

U cijeloj priči o stvaranja navika postoji na žalost i jedan vrlo čest uzrok neuspijevanja razvoja dobrih GMP navika. Vratimo se i treći put sada već pomalo famoznoj klupici u garderobi: godinu dana se kontinuirano radilo na stvaranju navike, a zatim se nekim vrlo važnim posjetiteljima pogona omogućilo da prekrše interni propis o oblačenju jer ma oni će samo malo pogledati, nećemo ih s tim gnjaviti. Kakva je poruka time poslana?

I još jedan savjet za kraj: inzistiranje na ukidanju loših navika neće dati osobite rezultate; umjesto toga, potrebno je takve loše navike zamijeniti tj. nadjačati snažnijim novim navikama koje su utemeljene na opipljivim GMP vrijednostima.

Što možemo zaključiti iz sedmog načela za razvoj kompanijske GMP kulture:

Razvijanjem GMP navika osigurava se dugoročna standardizacija ispravnog postupanja

U razvoju navika kod zaposlenika u GMP procesima uvijek nastojati povezati naviku s konkretnim učincima i vrijednostima

Za provedbu svake GMP navike potrebno je osigurati potrebne preduvjete Samo jedna nedosljednost može razbiti teško stečene GMP navike

 

Princip 8 GMP kulture: IZGRADITI OKRUŽENJE OTVORENE KOMUNIKACIJE

Neka prijavljivanje problema i predlaganje promjena i poboljšanja bude pravilo, a ne iznimka.

bottom of page