top of page

GMP rješenja

GMP rješenja.jpg

Kako Vam možemo pomoći vezano za učinkovitu primjenu GMP zahtjeva? 

Pronađite podršku koja Vam je potrebna:


 

Implementacija GMP sustava ili specifičnih GMP zahtjeva u već postojeći GMP sustav


Gap analiza i optimizacija postojećih GMP sustava


Integracija GMP standarda s drugim povezanim standardima


Provedba audita dobavljača sirovina i ambalaže te ugovornih organizacija u GMP okruženju


Provedba internih GMP audita


Pripremna simulacija GMP inspekcije


Podrška kod postavljanja CAPA plana nakon GMP inspekcije


Izrada ugovora o kvaliteti s ugovornim organizacijama

 

Revizije i nadogradnje postojećih ugovora o kvaliteti 


Podrška s obzirom na kvalifikaciju opreme i sustava 


Podrška vezano za validaciju procesa

Validacija GMP računalnih sustava

 

Podrška vezano za GMP računalne sustave (npr. gap-analiza, izrada URS-a, kvalifikacija dobavljača)


Kreiranje GMP dokumenata ili revizije postojećih GMP dokumenata (npr. SOP, radne upute, planovi, obrasci, logbook i dr.)

GMP projekti

Želite li saznati više? Pogledajte primjere realiziranih GMP projekata

green-capsule-medicine-pill-production-line-industrial-pharmaceuticalconcept.jpg

Implementacija GMP sustava

startup-594090_1920.jpg

Provedba GMP audita

businessmen-working-with-laptop-smartphone-open-space-office-meeting-report-progress.jpg

Validacija GMP računalnog sustava

close-up-business-partners-discuss-joint-project.jpg

Podrška oko GMP ugovora o kvaliteti

bottom of page