top of page

Podrška oko GMP ugovora o kvaliteti

Kako bi optimizirala vlastite resurse i dodatno koristila vanjska iskustva, renomirana farmaceutska kompanija angažirala je Arguo za dugoročnu podršku oko ugovora o kvaliteti s dobavljačima, ugovornim organizacijama i klijentima.
U sklopu ove suradnje pružili smo sljedeće oblike podrške:

Analiza trenutno korištenih formata za ugovore o kvaliteti te predlaganje nadopuna i izmjena kao i usklađenja s trenutnim GMP trendovima i očekivanjima s obzirom na koncept i sadržaj ugovora o kvaliteti

 

Priprema ugovora o kvaliteti za nove suradnje

 

Pregled ugovora o kvaliteti predloženih od druge ugovorne strane


Revizija postojećih ugovora o kvaliteti


Direktna komunikacija s drugom ugovornom stranom u ime kompanije koja nas je angažirala za suradnju vezano za usklađivanje odredbi ugovora


Organizacija potpisivanja ugovora o kvaliteti

close-up-business-partners-discuss-joint-project.jpg

Još o podršci vezano za ugovore o kvaliteti…

Uz gore navedeno, tu su i dodatne opcije podrške koje možemo osigurati vezano za ugovore o kvaliteti:

Kreiranje predloška ugovora o kvaliteti ukoliko do sada nije postojao (npr. do sada su se uvijek preuzimali ugovori od druge ugovorne strane)

Evaluacija GMP aspekata i rizika ugovornog procesa prije kreiranja samog ugovora o kvaliteti

Provjera usklađenosti ugovornih odredbi s trenutno važećim i primjenjivim GMP regulatornim zahtjevima

Podrška u fazi pregovaranja/ugovaranja s dobavljačem ili ugovornom organizacijom

Održavanje edukacija na temu priprema ugovora o kvaliteti, ugovaranja, provedbe audita i nadzora ugovornih organizacija i dobavljača

bottom of page