top of page

07.12.2020.

Primjena numeričkih alata za upravljanje ugovornim procesima

U mnogim farmaceutskim kompanijama naglasak je još uvijek na upravljanju ugovornim organizacijama (kvalifikacija, audit, odobrenje, nadzor i sl.), no mi smatramo da je puno učinkovitije fokusirati se na UGOVORNE PROCESE (više o tome možete pročitati u dokumentu koji je priložen na dnu ove stranice).

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu s farmaceutskim kompanijama, razvili smo numeričke alate za vrednovanje, kontinuirano praćenje i usporedbu performansi ugovornih procesa.

Koje su ključne karakteristike numeričkih alata

Alati se temelje na upravljanju rizicima i mjerenju performansi ugovornih procesa

Za svaki ugovorni proces ili grupu procesa određuju se indikatori kritičnosti/važnosti kroz postavljanje seta ključnih pitanja

Mogućnost ponderiranja pojedinih elemenata kritičnosti ii/li značaja za poslovanje

Promjene kritičnosti promatranog procesa ili organizacije u realnom vremenu, a time i prioriteta vezano za povezane aktivnosti (npr. u slučaju odstupanja kod isporuke ugovorno proizvedenog lijeka moguće je takav događaj zabilježiti u matrici ugovornog procesa čime će se istog trenutka izmijeniti ocjena ugovornog procesa što može biti iznimno važno za QP-a koji donosi odluku o puštanju serije u promet ili za planiranje audita)

Primjenjivo za SVE ugovorne procese (ugovorna proizvodnja, ugovrna analiza, transport, razvoj formulacija ili analitičkih metoda, ugovorna provedba programa stabilnosti, ugovrno održavanje ili čišćenje, ugovorni IT servisi)

Primjenom ovih alata doprinosi se razvoju Lean GMP procesa


Koji su benefiti od primjene numeričkih alata

Objektivno i argumentirano grupiranje ugovornih procesa prema kritičnosti

Jasna diferencijacija između najkritičnijih i najmanje kritičnih ugovornih procesa (a time i ugovornih organizacija)

Usporedba i vrednovanje istih ugovornih procesa koje realiziraju različite ugovorne organizacije

Praćenje trendova u performansama procesa, usporedbe trendova, grupiranje

Utvrđivanje strategije nadzora pojedine kombinacije ugovornog procesa/organizacije

Planiranje provedbe audita ugovornih organizacija

Određivanje periodičnosti audita i trajanja pojedinog audita

Pomoć QP-u koji pušta u promet ugovorno proizvedene ili analizirane serije lijeka

Argumentacija za donošenje odluka vezano za pojedinu ugovornu organizaciju

Korištenje podataka za periodičku ocjenu kvalitete

DOstupnost konkretnih i transparentnih podataka koji se mogu koristiti u pregovorima

Postavljanje jasnih kriterija za odobrenje nove ugovorne organizacije

Želite li naučiti više o primjeni numeričkih alata za upravljanje ugovornim procesima?

Želite li testirati primjenu alata u vlastitom okruženju na svojim ugovornim procesima ili provesti pilot program?

Evo što možemo učiniti za Vas:

Razvoj i implementacija metodologije za upravljanje ugovornim procesima

In-house radionice za primjenu numeričkih alata (radionice se mogu raditi na stvarnim primjerima iz Vašeg okruženja kako bi na kraju radionice imali konkretne i dalje iskoristive rezultate)

Kreiranje matrice rizika za procjenu kritičnosti pojedinog ugovornog procesa

Razvoj ključnih indikatora za nadzor performansi ugovornih procesa

Evaluacija i prema potrebi optimizacija trenutnog pristupa upravljanja ugovornim procesima, a kroz implementaciju nove metodologije


Niže možete preuzeti primjer sadržaja jedne takve radionice.

Numerički alati i ugovorni procesi - in-house radionica
.pdf
Download PDF

Učinkovito upravljanje ugovornim procesima
.pdf
Download PDF

bottom of page