top of page

Promet na veliko i GDP - 10 pitanja

U dnevnoj rutini operativnih poslova vrlo često se zabravlja na ono što je zaista važno za strategiju poslovanja. Izdvojili smo stoga 10 ključnih pitanja vezano za promet na veliko lijekovima i GDP sustave koja se obično postavljaju kada je već prekasno.


Iskoristite ova pitanja kod planiranja sljedećeg internog audita, pripreme Upravine ocjene, kreiranja novog godišnjeg plana edukacija ili izrade budžeta za sljedeću godinu.


Jesu li procesi prometa na veliko lijekovima dovoljno učnikoviti? – jesu li primjereni i optimizirani, može li brže / s manje resursa / s manje praznog hoda / troškovno učinkovitije


Upravljamo li učinkovito temperaturom tijekom skladištenja i transporta? – koliko smo zaštićeni od temperaturnih odstupanja i šteta koje iz toga proizlaze; koliko krugova sigurnosti postoji i jesu li pod nadzorom (npr. temperaturni pred-alarm, temperaturni alarm, agregat…)


Jesu li uvijek dostupni odgovarajući ljudski resursi? – postoje li učinkovite i kompetentne zamjene baš za svaku poziciju (uključujući i vozača ili skladišnog operatera)


Kako pristupamo reklamacijama? – jesu li pod kontrolom, zašto se događaju, jesu li povezane, prepoznajemo li uzroke; upravljamo li reklamacijama ili ih samo rješavamo


U kojoj mjeri smo spremni na izvanredne okolnosti? – možemo li i dalje realizirati isporuku, održavati potrebne uvjete, primjenjivati sve GDP principe u slučaju incidenta ili neplaniranih okolnosti


Koja je uloga Odgovorne osobe za promet na veliko lijekovima (RP)? – jesu li odgovornosti dobro postavljene i komunicirane; postoje li preklapanja odgovornosti s nekom drugom pozicijom ili aktivnosti za koje odgovornosti nisu jasno utvrđene


Je li procedura povlačenja iz prometa učinkovita? – može li se baš uvijek učinkovito i brzo provesti po principu 24/7


Kako je dizajniran i postavljen GDP sustav? – je li primjeren (ne radimo ni više ni manje nego je potrebno baš za naše poslovno okruženje) i učinkovit (s optimumom resursa ostvarujemo maksimum učinka)


Provode li se sve GDP aktivnosti pravovremeno i uvijek na odgovarajući način? – je li jasno što/tko/kada/kako treba provesti; imamo li dovoljno resursa kako bi se sve provelo prema planu; nadzire li se provedba; postoje li mehanizmi brze reakcije ukoliko neke aktivnosti nisu uopće ili nisu ispravno provedene


Što nas čeka u budućnosti? – imamo li učinkovite alate za pravovremenu identifikaciju promjena u budućnosti, npr. potreba novog skladišta, novih vozila, nove hladne komore, dodatnih zaposlenika, usklađivanja s tehnološkim i/ili regulatornim trendovima i sl.

Želite li produbiti neko od navedenih pitanja, doznati više o mogućim rješenjima ili optimizirati vlastiti GDP sustav? Javite nam se!


Znate li za brojne praktične GDP checkliste koje smo razvili, a koje se mogu koristiti za provedbu internih audita, audita ugovornih skladišta, edukaciju zaposlenika ili poboljšavanje GDP sustava?

bottom of page