top of page
Business Consultation

Individualni razvoj kompetencija

Programi individualnog razvoja kompetencija predstavljaju novi pristup stručnoj edukaciji, a mogu uključivati i elemente coaching-a kada je potrebno.

Individualni programi razvoja kompetencija namijenjeni su novim zaposlenicima u područjima kvalitete, proizvodnje, logistike, distribucije i kontrole kvalitete kako bi što prije postigli kompetencije potrebne za samostalan rad. 

Programi se mogu provesti i za druge pozicije kada je potrebno ojačati postojeće kompetencije:

Operativne i ekspertne pozicije u području kvalitete, proizvodnje, kontrole kvalitete, distribucije i logistike

Rukovodeće pozicije iz područja upravljanja kvalitetom i osiguranja kvalitete

Članovi Uprava odgovorni za procese realizacije proizvoda (razvoj, proizvodnja, nabava, kontrola kvalitete) i upravljanja kvalitetom

Odgovorne osobe za puštanje lijeka u promet  - QP coaching

Rukovodeće pozicije iz područja realizacije proizvoda

Prednosti ovakvih individualnih programa su sljedeće:

S obzirom da se programi provode za 1-3 sudionika, realizacija ide kroz formu razgovora i otvorene diskusije, čime se uklanjaju komunikacijske barijere koje proizlaze iz odnosa predavač-sudionik

Teme i opseg programa se definiraju na osnovu potreba uključenih osoba, a s obzirom na radnu poziciju, odgovornosti i dosadašnje iskustvo.

Arguo može pomoći u inicijalnoj procjeni potrebnih tema i ukupnog opsega programa.

bottom of page