Naše iskustvo

Trenutna lokacija: Naslovnica » O nama » Naše iskustvo

Naše iskustvo

Naše iskustvo

 • Kreiranje i implementacija GMP i GDP sustava kvalitete
 • Više od 70 provedenih GMP audita dobavljača sirovina, primarne i sekundarne ambalaže te ugovornih proizvođača i laboratorija (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Češka, Španjolska, Njemačka, Portugal, Austrija, Francuska, Velika Britanija, Irska, Turska, Italija, Mađarska, Švicarska, Nizozemska, Slovačka, Indija)
 • Provedba audita prema standardu ISO 13485:2003 i ISO 17025:2005
 • Desetak različitih projekata izgradnje novih proizvodnih pogona (čiste sobe, klase A do D prema EU GMP), analitičkih laboratorija i skladišnih prostora, sve za farmaceutsku industriju
 • Priprema URS dokumentacije za proizvodnu opremu te sudjelovanje u selekciji i odabiru dobavljača opreme
 • Validacija proizvodnih procesa (uključujući i media fill) i proizvodnih sustava (npr. proizvodnja i distribucija pročišćene vode)
 • Validacija računalnih sustava
 • Kvalifikacija proizvodne opreme i čistih soba
 • Razvoj i implementacija sustava kvalitete prema zahtjevima GMP, ISO 9001, ISO 13485, ISO 15378, ISO 22716 i PS 9000:2011
 • Sudjelovanje u inspekcijskim nadzorima od strane regulatornih tijela (Hrvatska, EU, Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Kanada) te certifkacijskim auditima (ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000)
 • Priprema tehničke dokumentacije i evaluacije rizika za medicinske proizvode
 • Puštanje serije lijeka u promet
 • Dio stručne grupe koja je pripremila hrvatski GMP

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter