QP kompetencije

Trenutna lokacija: Naslovnica » O nama » QP kompetencije

QP iskustvo i kompetencije

QP iskustvo i kompetencije

  • Dugogodišnje iskustvo na QP poziciji; puštanje u promet sterilnih lijekova, čvrstih oralnih oblika, polučvrstih i tekućih oblika te ugovorno proizvedenih lijekova
  • Kreiranje i odobravanje ugovora o kvaliteti s ugovornim proizvođačima i ugovornim laboratorijima
  • Provedba GMP audita ugovornih proizvođača i ugovornih laboratorija u Europi i Aziji
  • Održavanje niza radionica i seminara iz područja puštanja serije lijeka u promet, uloge QP-a, upravljanja odstupanjima i upravljanja rizicima
  • Realizacija individualnih QP Coaching programa
  • Podrška farmaceutskim kompanijama u postavljanju i optimizaciji procedure puštanja serije lijeka u promet

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter