top of page

03.09.2021.

Pripremite se što bolje za GMP ili GDP inspekciju kroz naše nove edukacijske programe

Na temelju iskustava koje kontinuirano prikupljamo u projektima s GMP i GDP reguliranim kompanijama te provedbom GMP i GDP audita, dodali smo još dvije vrlo zanimljive teme na listu naših in-house edukacija:

Najčešća odstupanja na GMP inspekcijama/auditima i kako ih izbjeći

Najčešća odstupanja na GDP inspekcijama/auditima i kako ih izbjeći


Posebnost ovih edukacija je da svaki naručitelj sam odabire tematska područja koja želi obuhvatiti (naravno, uvijek Vam možemo pomoći u odabiru ukoliko je potrebno). Edukacije mogu trajati od pola dana do više dana, iznimno su interaktivne, a temelje se isključivo na stvarnim primjerima iz prakse te sadrže konkretne preporuke i rješenja. Osim kao in-house, edukacija se može provesti i kao webinar uživo.

Pogledajte detalje o ovim edukacijskim temama, kao i druge dostupne teme.

bottom of page