top of page

05.07.2018.

Objavljen novi EU GMP Annex 17: Real Time Release Testing and Parametric Release

S obzirom da je konačno objavljena završna verzija revizije EU GMP Annex 17 Real Time Release Testing and Parametric Release, u nastavku donosimo kratki osvrt na novosti i promjene, a na kraju teksta i poveznicu preko koje možete pristupiti dokumentu.


Koje su ključne novosti?

Ključna promjena u samom konceptu vidljiva je već iz naslova gdje je pojmu Parametric Release iz prethodne verzije EU GMP Annex 17 sada dodan i pojam Real Time Release Testing. Prema definiciji koju daje ICH Q8, RTRT pojam podrazumijeva mogućnost/sposobnost procjene i osiguravanja kvalitete proizvoda na temelju procesnih podataka koji obično uključuju kombinaciju izmjerenih svojstava materijala/proizvoda i performansi procesa.

Dakle, dok se prethodna verzija EU GMP Annex 17 odnosila se samo na puštanje u promet terminalno steriliziranih lijekova (Parametric release), nova verzija sada pokriva puno širi opseg različitih tehnoloških oblika proizvoda i proizvodnih procesa.

Koje mogućnosti otvara novi EU GMP Annex 17?

Kada postoji odgovarajuće poznavanje proizvoda i razumijevanje proizvodnih i kontrolnih procesa, moguće je podatke prikupljene tijekom proizvodnog procesa koristiti umjesto tradicionalne završne kontrole serije lijeka te donositi odluku o puštanju u promet samo na temelju informacija prikupljenih tijekom proizvodnje.

Na kojim principima se temelji revizija EU GMP Annex 17?

Jedan od ciljeva ove revizije bio je objediniti sve mogućnosti koje proizvođaču lijeka nude inovativni koncepti kao što su PAT (Process Analytical Technology), QbD (Quality by Desing) i QRM (Quality Risk Management).

Što se tiče konkretnih GMP zahjteva, novi Annex 17 svakako treba promatrati u zajedničkom kontekstu s ne tako davno osvježenim EU GMP Annex 15 (Qualification & Validation).

Na koji način je moguće implementirati novi RTRT koncept?

Real time release testing pristup mora biti prethodno odobren od strane nadležnog tijela za pojedini proizvod, dakle nije moguće samo unutar vlastitog sustava promijeniti pristup. To dakle podrazumijeva i sve potrebne preduvjete kao što su prikupljanje i evaluacija procesnih podataka, uspostavljanje robusne veze između procesnih podataka i kvalitete proizvoda, procjena rizika i mogućih varijabilnosti, validacija procesa i dr.

Također, ovakav koncept obično zahtjeve i određene prilagodbe unutar sustava kvalitete te osobito procesa puštanja serije lijeka u promet, kao i razvoj dodatnih kompetencija uključenih zaposlenika.

Koji ključni kriteriji moraju biti ispunjeni RTRT pristupom?

  • Mjerenja materijala, proizvoda i procesa koja se provode u stvarnom vremenu moraju biti pouzdani pokazatelji kvalitete i karakteristika gotovog proizvoda

  • Odabrana kombinacija mjerenja svojstava materijala/proizvoda i performansi procesa treba biti znanstveno utemeljena za poznavanju materijala, proizvoda i procesa, te razumijevanju svih potencijalnih interakcija i varijabilnosti (scientific evidence based)

  • RTRT mjerenja i svi drugi podaci prikupljeni tijekom proizvodnje moraju predstavljati čvrste temelje za RTRT pristup i konačno donošenje odluke o puštanju serije lijeka u promet

Mijenja li se uloga QP-a s novim zahtjevima EU GMP Annex 17?

Uloga odgovornosti QP-a za donošenje odluke o seriji lijeka ostaju potpuno isti.

Ono što se mijenja u slučaju primjene RTRT koncepta su alati, procedura i potrebne kompetencije. Naime, prije početka primjene novog pristupa kontinuirane proizvodnje potrebno je osigurati izvrsno razumijevanje primijenjenog RTRT koncepta, kombinacije atributa proizvoda i performansi procesa koje se prate te sve potencijalne kritične točke i varijabilnosti.

Je li moguće kombinirati RTRT ili Paramteric release koncept i tradicionalni pristup završne kontrole za isti proizvod?

EU GMP Annex 17 vrlo je jasan po ovom pitanju: ukoliko je za pojedini proizvod regulatorno odobren RTRT pristup, potrebno je dalje raditi na taj način iz serije u seriju. U slučaju utvrđenih odstupanja ili nepovoljnih trendova, nije dozvoljeno RTRT model zamijeniti završnom laboratorijskom kontrolom serije.

Isti pristup vrijedi i za Parametric release: jednom kada je ovakav pristup odobren od strane regulatornog tijela, u slučaju bilo kakvog utvrđenog odstupanja više nije dozvoljeno vratiti se na klasično testiranje sterilnosti proizvoda te na osnovu eventualno odgovarajućih rezultata pustiti seriju lijeka u promet.

Koje promjene vezano za Parametric release donosi novi EU GMP Annex 17?

Koncept je i dalje ostao isti no zahtjevi su u određenoj mjeri prošireni i jasnije postavljeni.

Npr. u prethodnoj verziji bilo je navedeno da se Parametric release smije primjenjivati samo na proizvode terminalno sterilizirane u svom završnom/primarnom spremniku; nova verzija sada jasnije navodi koje su to metode sterilizacije – vlažna toplina, suha toplina ili ionizirajuće zračenje.

Također, (potpuno očekivano s obzirom na trendove), puno veći naglasak je na upravljanju rizicima, osobito u slučaju primjene Parametric release koncepta na neki novi proizvod.

Uz sve navedeno, dodatno su postavljeni novi zahtjevi za bioburden kao važnog i kritičnog preduvjeta za uspješnost rutinske primjene Parametric release koncepta.

Na kraju je sada dodano i dodatno poglavlje Sterilization Process koje vrlo kratko, u svega sedam članaka, donosi pregled ključnih elemenata procesa sterilizacije. Iako ove stavke ne mogu zamijeniti EU GMP Annex 1, praktičan su podsjetnik na neke od kritičnih elemenata procesa sterilizacije.

Zašto se EU GMP Annex 17 razlikuje od ostalih EU GMP poglavlja i dodataka?

Za razliku od drugih dijelova EU GMP, Annex 17 donosi nove smjernice koje su primjenjive samo ukoliko se proizvođač lijeka odluči za kontinuiranu proizvodnju.

Kada počinje primjena nove verzije EU GMP Annex 17?

Najkasnije (Deadline for coming into operation) 26.12.2018.

Ovim pregledom obuhvaćene su ključne i najznačajnije promjene i novosti – kompletan novi EU GMP Annex 17 sa svim zahtjevima možete pronaći ovdje.

Imate li bilo kakvih dodatnih pitanja vezano za ovu temu? Javite nam se!

bottom of page