top of page

14.05.2018.

Nova in-house edukacijska tema: Lean GMP procesi

Kreirali smo novu temu za in-house radionice:

Lean GMP: kako optimizirati GMP procese i povećati učinkovitost

Uvodne teme

 • Lean i GMP – ima li više poveznica ili više razlika

 • Kako uspostaviti balans između regulatorne sukladnosti i operativne učinkovitosti

 • Razlika između sukladnosti sustava i učinkovitosti sustava

 • Novi trendovi – GMP se konačno mijenja i usmjerava na kreiranje dodane vrijednosti

 • Zašto kontinuirana evaluacija učinkovitosti, odgovornosti i uloge

 • Trošak loše kvalitete - što je i kako ga izbjeći

 • Koje benefite donosi preoblikovanje GMP procesa


Praktični dio – zajedničko rješavanje situacija

 • Prilagođeni lean alati za analizu i optimizaciju GMP procesa

 • Poticanje sudionika na primjenu alata, otvorenu komunikaciju i razmišljanje izvan okvira

 • Identifikacija područja u kojima je moguće ukloniti suvišne korake i optimizirati procese

 • Primjena alata za reduciranje troška loše kvalitete

 • Postavljanje modela za kontinuiranu evaluaciju na primjerima iz vlastitog okruženja

 • Definiranje ključnih područja evaluacija – što je, a što nije važno

 • Definiranje indikatora performansi

 • Primjena jednostavnih numeričkih modela za mjerenje učinkovitosti sustava

 • Kako planirati i provesti kontinuiranu evaluaciju te što s rezultatima

 • Vježbe optimizacije na konkretnim primjerima: puštanje serije lijeka u promet, racionalizacija i optimizacija SOP strukture, upravljanje ugovornim procesima, rješavanje odstupanja, poboljšavanje performansi GMP sustava


Cilj radionice: Osigurati da GMP doprinosi ostvarenju poslovnih ciljeva, a ne da je prepreka i kočnica; sa statičkog pristupa sustavu kvalitete i GMP procesima prijeći na dinamički pristup i tako ga kroz optimizaciju učiniti učinkovitijim i prilagođenijim suvremenim trendovima u farmaceutskom okruženju

bottom of page