top of page

11.01.2021.

GMP program za managere

Razvili smo Individualni GMP program za managere koji može obuhvaćati bilo koju kombinaciju sljedećih tema:

  • Uloga Uprave ili managera u realizaciji GMP zahtjeva

  • Kako GMP može doprinijeti realizaciji poslovnih ciljeva

  • Na koji način učinkovito provoditi GMP zahtjeve

  • Struktura i interpretacija EU GMP regulative

  • Struktura i interpretacija FDA GMP regulative

  • Puštanje serije lijeka u promet i uloga QP-a

  • GMP aspekti uvoza lijekova iz trećih zemalja

  • Outsourcing u GMP okruženju

  • Učinkovito upravljanje GMP resursima

  • Najčešća odstupanja na GMP inspekcijama i kako ih izbjeći

Moguće je dodati i druge teme.


Ovaj program izvodi se kao individualno učenje preko on-line edukacijske platforme, kao coaching uživo preko web komunikacijskih platformi ili kombinirano (preporučena opcija).

 

Javite nam se za više informacija.

info@arguo.hr
01 56 25 765

bottom of page