top of page

01.03.2017.

GMP podrška u proizvodnji veterinarskih lijekova

Kao što je poznato, EU GMP regulativa na jednak način pristupa proizvodnji humanih i veterinarskih lijekova (EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use).


S više od 20 godina iskustva u području GMP-a, pružamo različite oblike podrške proizvođačima veterinarskih lijekova:

  • Kreiranje i implementacija GMP sustava u području proizvodnje, ispitivanja i distribucije veterinarskih lijekova

  • Evaluacija, nadogradnja i optimizacija postojećih GMP sustava

  • Izrada ili podrška u izradi specifičnih GMP dokumenata (SOP, obrasci, planovi, protokoli i dr.)

  • Podrška u planiranju, provedbi i dokumentiranju kvalifikacije i validacije

  • Nadzor nad dobavljačima (kvalifikacija, audit, periodička evaluacija)

  • Organizacija i izvedba GMP radionica (za više detalja pogledajte ovdje)

  • Priprema za GMP inspekcijski nadzor

  • Podrška u rješavanju odstupanja utvrđenih tijekom GMP inspekcija

Za sve dodate informacije možete nas kontaktirati na info@arguo.hr

bottom of page