top of page

GMP rješenja

S više od 20 godina iskustva u GMP području, pružamo različite opcije podrške:


 • Implementacija GMP sustava

 • Analiza i optimizacija postojećih GMP sustava

 • Integracija GMP standarda s drugim standardima

 • Provedba edukacije u svim GMP tematskim područjima

 • Provedba GMP audita ugovornih organizacija (npr. ugovorno skladište, ugovorni transporteri i sl.)

 • Pripreme za GMP inspekcije, provedba mock-audita

 • Podrška vezano za kontrolu promjena i odstupanja (root cause analysis, CAP planovi, OOS/OOT)

 • Provedba periodičkih pregleda kvalitete (PQR / APR)

 • Podrška u planiranju, provedbi i dokumentiranju kvalifikacije i validacije (izrada VMP-a, izrada protokola, sudjelovanje u aktivnostima vezano za računalne sustave, proizvodne procese, medije, opremu i dr.)

 • Izrada ugovora o kvaliteti s ugovornim organizacijama

 • Kreiranje i implementacija specifičnih GMP procedura

bottom of page