top of page

17.06.2021.

Znate li koje su tri najčešće teme tijekom GMP inspekcije vezano za opremu i energente?

Pripremili smo pregled tri najčešće (ali i najkritičnije) teme koje se tijekom gotovo svake GMP inspekcije otvaraju vezano za opremu i energente. To ne znači da se tijekom inspekcije neće otvoriti i brojne druge teme, ali ove tri su na repertoaru gotovo svake GMP inspekcije proizvodnog pogona. Validacijski master plan (VMP, Validation Master Plan) Kada se tijekom neke GMP inspekcije otvori tema opreme i energenata, inspektori obično kreću od Validacijskog master plana. Evo što bi trebalo uvijek uključiti u Validacijski master plan kako bi inspektori bili zadovoljni:

 • Kriterije za razvrstavanje opreme – koliko god se činilo logično, opet treba biti jasno zbog čega su npr. linija za blistiranje, HPLC uređaj ili analitička vaga kritična oprema, a viličar ili vaga za provjeru mase paketa u skladištu nisu

 • Ažuran popis kritične opreme i energenata

 • Naznaku trenutnog statusa opreme i energenata

 • Jasna i konkretna pravila kvalifikacije i re-kvalifikacije (što, kada, u kojem opsegu)

 • Plan kvalifikacijskih aktivnosti za tekuću godinu s naznakom provedenih aktivnosti

 • Pravila postupanja u slučaju odstupanja tijekom kvalifikacije

Vezano za re-kvalifikaciju, ne zaboravite obuhvatiti situacije kao što su izmjene na opremi, popravci, nadogradnje i sl.; ne znači nužno da će u svim tim situacijama uvijek biti nužna re-kvalifikacija, ali to je potrebno formalno razmotriti i zaključiti.

Također, često se u VMP zaboravlja pokriti pitanje periodičke redovite re-kvalifikacije opreme i sustava pa i to treba imati na umu i to ne samo za pojedinačnu opremu (npr. autoklav) već i za sustave (npr. Pročišćena voda) i prostore (npr. temperaturno mapiranje skladišta i hladnih komora). HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Tijekom većine GMP inspekcija otvara se pitanje inicijalne kvalifikacije i periodičke re-kvalifikacije HVAC sustava, pa je potrebno imati spremne odgovore i zapise. Dodatno, pripremite se i na sljedeća pitanja:

 • Što ako re-kvalifikacija nije mogla biti provedena na vrijeme?

 • Koji je pristup re-kvalifikaciji u slučaju ponovnog pokretanja HVAC sustava nakon što je bio isključen određeno vrijeme te nakon promjena i servisnih aktivnosti?

Kvalifikaciju i re-kvalifikaciju HVAC sustav vrlo često provode vanjske organizacije; to je sasvim u redu, ali svaka takva organizacija mora biti formalno kvalificirana i odobrena, što u praksi nije uvijek slučaj. Iznimno je važno dobro pregledati kvalifikacijsku dokumentaciju isporučenu od vanjske organizacije, osigurati da su prisutni svi potpisi (uključujući i potpise GMP kompanije koja je korisnik HVAC sustava), da su datumi sljedivi i svi potrebni prilozi na mjestu. Također, potrebno je osigurati da interno postoje osobe koje mogu objasniti što se, kako i zašto radilo, jer odgovor tipa „Ne znamo, to je radila vanjska organizacija“ sigurno vodi u odstupanje, samo je pitanje koja će biti kategorija takvog odstupanja. I još nešto: za svaku kvalifikaciju potreban je i protokol, a ne samo izvještaj, a to se često zaboravlja. Uz ovo, gotovo sigurno će biti potrebno objasniti i kako se provodi nadzor HVAC sustava; ukoliko je nadzor automatiziran kroz softversku aplikaciju, to otvara dodatna pitanja: validacija takvog sustava i integritet podataka; često je validacija i provedena tijekom instalacije sustava, ali više ne u slučaju nadogradnji i promjena. U slučaju aseptičke proizvodnje, tema HVAC sustava širi se dalje na mikrobiološki i čestični nadzor – zašto se koriste baš te pozicije koje se koriste, kako se osigurava da taložne ploče nisu otvorene/izložene duže od 4 sata, je li ulazak zaposlenika koji provode uzorkovanje kvalificiran ii uključen u media-fill simulaciju, postoji li mogućnost slučajne zamjene taložnih ploča, kako se postupa u slučaju aktiviranja alarma za kontinuirani nadzor čestica…da nabrojimo samo neka od mogućih i očekivanih pitanja. Priprema i distribucija farmaceutske vode (Water System) Ne koristite Pročišćenu vodu kao sirovinu već samo za završno ispiranje opreme? Nema veze, Pročišćena voda je uvijek top-tema tijekom GMP inspekcija, pitanje je samo koliko detaljno i duboko će se pristupiti. Evo nekoliko tema kojih će se GMP inspektori gotovo sigurno dotaknuti:

 • Dizajn, mrtve zone (dead legs), materijali izrade distribucijskog sustava

 • Kvalifikacija – je li provedena kroz klasične tri faze

 • Nadzor kvalitete vode – što, na kojim pozicijama, kako, što ukoliko su dosegnute granice upozorenja (alert level) ili dozvoljene granice (action level)

 • Sanitizacija – metoda, učestalost, nadzor, učinkovitost

 • Zapisi za sve prije navedene teme, osobito zapisi rutinskih aktivnosti (logbook i/ili elektronički zapisi)

Što se tiče nadzora kvalitete vode, gotovo sigurno će se postaviti pitanja evaluacije rezultata, praćenja trendova, reakcije u slučaju utvrđenih negativnih trendova ili odstupanja. Kako smo rekli i za HVAC sustave, vrijedi na isti način i ovdje – ukoliko se za upravljanje sustavom vode ili nadzor procesnih parametara i kvalitete vode koriste računalni sustavi moraju biti validirani. Ukoliko se radi o sustavima pripreme i distribucije vode koji se koriste za izradu sterilnih oblika lijekova, pitanja će biti više, a vrijeme posvećeno pripremi i distribuciji vode znatno dulje.

bottom of page