top of page

08.11.2022.

Uvoz lijekova iz trećih zemalja – jeste li usklađeni s EU GMP Annex 21

Novi EU GMP Annex 21 Importation of Medicinal Products koji je nedavno stupio na snagu donosi niz konkretnih zahtjeva vezano za uvoz lijekova iz trećih zemalja. U nastavku donosimo 5 važnih činjenica za situacije kod kojih još uvijek postoje razlike između stvarne radne prakse, onoga što je definirano ugovorima o kvalitete i novih zahtjeva EU GMP Annex 21. Imajte na umu da svi zahtjevi EU GMP Annex 21 moraju biti ispunjeni za uvoz lijekova iz trećih zemalja, a to znači da svaki od zahtjeva mora biti pretočen i u pojedine ugovore o kvaliteti s proizvođačem lijeka u trećoj zemlji.


QP mora imati na raspolaganju kompletnu dokumentaciju serije za lijek iz treće zemlje koji pušta u promet.

EU GMP Annex 21 5.1. Full batch documentation must be available to the MIA holder responsible for QP certification or confirmation of the batch, as appropriate, at the time of certification or confirmation of the batch.

Ugovorne odredbe da se dokumentacija serije dostavlja samo na zahtjev ili druge slične formulacije sada više nisu prihvatljive s obzirom na gore navedeni zahtjev EU GMP Annex 21.

 

QP (ili QA) uvoznika ne mora nužno pregledati dokumentaciju za svaku seriju lijeka koja se certificira.

EU GMP Annex 21 5.1.1. The frequency at which full batch documentation is reviewed at the site responsible for QP certification or confirmation, as appropriate, of the product should be justified on a risk assessment basis and defined in the Pharmaceutical Quality System.

Da zaključimo: iako dokumentacija serije lijeka mora biti dostupna QP-u za svaku seriju lijeka iz treće zemlje koja se certificira, QP s druge strane ne mora baš uvijek pregledati takvu dokumentaciju.

  

Dokumentacija serije lijeka mora biti razumljiva QP-u koji certificira seriju.

EU GMP Annex 21 5.3. Batch documentation, including batch certificates, supplied by the third country manufacturing site should be in a format understood by the importer. It may be necessary to provide documents in more than one language to facilitate understanding.

I za ovu stavku je važno Ugovorom o kvaliteti osigurati da su navedeni zahtjevi ispunjeni.

  

Uvoznik je odgovoran za provedbu audita kod proizvođača u trećoj zemlji.

EU GMP Annex 21 5.4. There should be documentary evidence that the site performing QP certification has qualified the third country manufacturer and regularly monitors its performance by periodic on-site audits, either by the site performing QP certification or by a third party on its behalf.

Dakle, ne znači da QP osobno ili netko od zaposlenika uvoznika mora provesti taj audit; to može provesti i netko sa strane MAH-a (ako se MAH i uvoznik razlikuju) ili treća strana, no u tom slučaju provedba audita i format izvještavanja moraju biti dobro pokriveni ugovorom o kvaliteti. Pri tome je iznimno važno osigurati ne samo provedbu audita već i provedbu učinkovitog audita, a što znači najmanje 2 dana za proizvodnju nesterilnih lijekova i najmanje 3 dana ili 2 dana-2 auditora za sterilne oblike lijekova. Znamo da je ovo iznimno teško osigurati, ali sve ispod 2 dana (pogotovo za inicijalni audit) danas se više ne može zvati auditom zbog kompleksnosti procesa, opreme, softvera i GMP zahtjeva.

 

Uvoznik mora osigurati da je proveden PQR za lijek koji se uvozi iz treće zemlje.

EU GMP Annex 21 3.2. Product Quality Reviews should be performed by the site responsible for QP certification for the products imported. Written agreements should be in place to define the respective responsibilities of the MAH, the importer(s), the site responsible for QP certification and the third country manufacturers, as appropriate, in relation to compiling of the Product Quality Reviews as outlined in Chapter 1 of the EU GMP Guide.

I ovdje treba razdvojiti odgovornost i operativu. Za lijek koji se uvozi iz treće zemlje uvoznik je taj koji mora osigurati da je PQR proveden na vrijeme, da sadrži sve potrebne podatke i da se dalje postupa prema zaključcima ako je potrebno. A tko će prikupiti i obraditi koje podatke, to je sasvim druga priča: onaj tko pojedine podatke ima (ne zaboravimo da i ovo treba biti detaljno pokriveno Ugovorom o kvaliteti).

 

Od sada je dostupna i nova in-house edukacija na temu uvoza i puštanja u promet lijekova iz trećih zemalja koja uključuje i vrlo detaljan pregled i interpretaciju svih zahtjeva novog EU GMP Annex 21

Ova tema može se obraditi i u obliku mikro-edukacija

bottom of page