Inicijalni GxP programi

Trenutna lokacija: Naslovnica » Web edukacije » Inicijalni GxP programi

Programi inicijalne GxP edukacije

Programi inicijalne GxP edukacije

 

Razvoj kompetencija novih zaposlenika u bilo kojem GxP području vrlo je važan i ozbiljan proces, no često se ne provodi na optimalan način uslijed nedostatka vremena, neodgovarajuće interne komunikacije ili nejasno utvrđenih ciljeva. Također, prelazak na novu poziciju unutar GxP regulirane kompanije ponekad se ne prepoznaje kao korak u kojem je potrebno razviti dodatne kompetencije takvog zaposlenika.

Sve navedeno nerijetko rezultira nepovoljnim posljedicama, od pogreški u radu do značajnih problema na GxP inspekcijama i auditima.

E-learning koncept kao fleksibilno, interaktivno i uvijek dostupno rješenje u tome može značajno pomoći kroz nekoliko jednostavnih koraka, a uz to omogućuje znatno učinkovitije raspolaganje ljudskim resursima i vremenom:

Priprema programa edukacije novih zaposlenika

Korak 1a Identifikacija radnih pozicija za koje je potrebno razviti programe razvoja kompetencija novih zaposlenika (to mogu biti najrazličitije pozicije unutar GxP okruženja, od operatera na stroju ili zapolsenika u logistici preko managerskih pozicija do RP-a, QP-a i QPPV-a)

Korak 1b Identifikacija potrebnih kompetencija za svaku promatranu radnu poziciju

Korak 1c Identifikacija radnih procedura koje osoba na pojedinoj radnoj poziciji mora poznavati

Korak 1d Identifikacija svih ostalih potrebnih informacija i dokumenata

Korak 2 Razvoj potrebnih e-learning sadržaja/modula prema ciljevima utvrđenim tijekom prethodnih koraka

Korak 3 Prihvaćanje e-learning sadržaja/modula od strane korisnika

Korake 1a do 1d provode zajednički Arguo i GxP kompanija – korisnik programa, dok Korak 2 provodi Arguo.

 

Provedba programa edukacije novih zaposlenika

Korak 4 Za svakog novog zaposlenika Arguo otvara pristup na e-learning platformu te dodjeljuje one module koji su potrebni za radnu poziciju – moduli se kombiniraju prema potrebi, pa će tako npr. modul Uvod u sustav kvalitete kompanije biti dodijeljen svim novim zaposlenicima dok će modul Postupanje u slučaju laboratorijske pogreške i OOS rezultata biti dodijeljen samo novim zaposlenicima na poziciji analitičara

Korak 5 Novi zaposlenik prolazi kroz e-sadržaje dinamikom koja je postavljena unutar kompanije; za svaki sadržaj se rješava test

Korak 6 Dodijeljeni mentor (može biti i vanjski mentor – Arguo) prati napredak te prema potrebi reagira (npr. zastoj u prolasku kroz e-learning sadržaje, ostvaren nezadovoljavajući rezultat na nekom od testova i sl.)

Korak 7 Po završetku programa kreira se potvrdnica koja sadrži popis svih obuhvaćenih tema

Za Korake 4-7 moguće je koristiti i internu kompanijsku e-learning platformu, ukoliko postoji.

 

Želite čuti više informacija o ovakvim programima za novozaposlene ili ste zainteresirani za razvoj takvog programa?

Javite nam se na info@arguo.hr.

 

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter