GMP edukacijske teme

Trenutna lokacija: Naslovnica » Web edukacije » Gotovi sadržaji » GMP edukacijske teme

GMP edukacijske teme

GMP edukacijske teme

 

Cijene su po osobi, za 1-3 osobe. Za 4 i više osoba pripremit ćemo Vam posebnu ponudu s popustom, ovisno o broju osoba i drugim zahtjevima (vidjeti prijavnu formu niže) - što je veći broj osoba po edukacijskom sadržaju, cijena po osobi je niža.

Neovisno o broju osoba za pojedini edukacijski sadržaj, svatko pristupa i prolazi kroz edukacijski sadržaj individualno.

Svaki edukacijski sadržaj sadrži i on-line test; potvrdnica u pdf obliku kreira se automatski po uspješnom rješavanju testa.

 

NOVO Proizvodna dokumentacija – gdje se griješi i mogućnosti optimizacije (proizvodna dokumentacija - najčešće pogreške u praksi, EU GMP zahtjevi za proizvodnu dokumentaciju, ALCOA koncept - kako svaki element primijeniti na životni ciklus proizvodne dokumentacije, kreiranje ili pregled zapisa - što je važnije, kako povećati učinkovitost pregleda proizvodnih zapisa, optimizacija dizajna proizvodne dokumentacije) Ovaj edukacijski sadržaj uključuje i GMP checklist-u za pregled proizvodnih zapisa i ispunjavanja ALCOA zahtjeva..........1.890,00 + PDV / 255,00 €

NOVO Primjena integriteta podataka kroz primjere iz GMP prakse (interkativni pregled i rješavanje različitih situacija iz GMP prakse, regulatorna pozadina i praktična iskustva za svaku situaciju, poveznice na regulatorne smjernice)..........1.690,00 KN + PDV  / 225,00 €

NOVO Ongoing Process Verification (regulatorni zahtjevi EU GMP Annex 15 i FDA Process Validation, pristup verifikaciji procesa u praksi kroz ključne korake, sadržaj procedure i protokola, primjena statističkih alata, obrada i interpretacija podataka, primjeri iz praske za različite proizvodne procese i tehnološke oblike)..........1.690,00 + PDV / 225,00 €

NOVO GMP Abeceda za opremanje lijekova (EU GMP zahtjevi za opremanje lijekova, kritični koraci opremanja lijekova, što sve može poči krivo i prevencija odstupanja, devet najčešćih problema u procesu opremanja lijekova - pogled iz prakse, vođenje zapisa o opremanju i primjena ključnih elemenata integriteta podataka, praktični GMP aspekti opremanja lijekova) ..........1.990,00 + PDV / 270,00 €

NOVA VERZIJA Učinkovito upravljanje promjenama u GMP okruženju (kako pristupiti promjenama u GMP okruženju, primjeri promjena, važnost provedbe promjena, na što sve obratiti pažnju kod predlaganja, evaluacije, odobrenja i provedbe promjena)..........1.690,00 + PDV / 225,00 €

NOVA VERZIJA Sve što trebate znati o GMP računalnim sustavima (uključujući validaciju) (4 modula: Uvod i regulatorni zahtjevi, životni ciklus i promjene računalne aplikacije, validacija računalnih aplikacija, periodička evaluacija GMP računalne aplikacije)..........1.990,00 KN + PDV / 270,00 €

10 ključnih GMP zahtjeva za učinkovit laboratorij kontrole kvalitete (Postupanje s uzorcima, integritet podataka, upravljanje opremom, reagensi i otopine, postupanje sa standardima, organizacija i komunikacija, uloge i kompetencije osoblja u laboratoriju, OOS/OOT, aktivni nadzor sustava..........1.690,00 + PDV / 225,00 €

Kako učinkovito planirati, provesti i dokumentirati GMP interni audit (4 modula: Uvod i  regulatorni zahtjevi, Planiranje i provedba internog audita, Uloga internog auditora i prikupljanje podataka, Dokumentiranje internog audita) - Ovaj edukacijski sadržaj uključuje i 2 GMP checklist-e po izboru..........1.890,00 KN + PDV / 255,00 €

Upravljanje odstupanjima u GMP okruženju (EU GMP zahtjevi, kako pristupiti odstupanjima, alati za istragu stvarnog uzroka, veza između odstupanja i OOS-a, kako postaviti učinkovite korektivne postupke, razlika između korekcije, korektivnog i preventivnog postupka, postupanje u slučaju reklamacija, trendiranje i grupiranje odstupanja i reklamacija, uloga QP-a)..........1.690,00 + PDV / 225,00 €

 

Ukoliko ste zainteresirani za neki od ponuđenih edukacijskih programa, molimo ispunite upit i javit ćemo Vam se s ponudom.

 


Trebate li web edukacijski sadržaj ili on-line test koji se odnose na neka druga GMP područja ili individualno kreirani web edukacijski program s temama koje Vi želite?

Javite nam se s Vašim idejama na info@arguo.hr, a mi ćemo Vam prezentirati što sve možemo pripremiti za Vas.

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter