Novosti

Trenutna lokacija: Naslovnica » Novosti » GMP program za managere

GMP program za managere

GMP program za managere

Novosti, Objavljeno: 11.01.2021.

 

Razvili smo Individualni GMP program za managere koji može obuhvaćati bilo koju kombinaciju sljedećih tema:

  • Uloga Uprave ili managera u realizaciji GMP zahtjeva
  • Kako GMP može doprinijeti realizaciji poslovnih ciljeva
  • Na koji način učinkovito provoditi GMP zahtjeve
  • Struktura i interpretacija EU GMP regulative
  • Struktura i interpretacija FDA GMP regulative
  • Puštanje serije lijeka u promet i uloga QP-a
  • GMP aspekti uvoza lijekova iz trećih zemalja
  • Outsourcing u GMP okruženju
  • Učinkovito upravljanje GMP resursima
  • Najčešća odstupanja na GMP inspekcijama i kako ih izbjeći

Moguće je dodati i druge teme.

 

Ovaj program izvodi se kao individualno učenje preko on-line edukacijske platforme, kao coaching uživo preko web komunikacijskih platformi ili kombinirano (preporučena opcija).

 

Javite nam se za više informacija.

 

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter