GMP KULTURA - blog

Trenutna lokacija: Naslovnica » O nama » GMP KULTURA - blog

Načelo 9: POSTAVITI DINAMIČKI GMP SUSTAV

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 19.10.2020.

Kroz praćenje ključnih indikatora performansi malim, ali stalnim pomacima neprestano se mijenjati i prilagođavati Poslovno okruženje, GMP, regulativa, tehnologija, znanja i iskustva, pa ako hoćete i život kao takav - sve je to vrlo dinamično, a promjene su sve brže i sve intenzivnije; koliko onda ima smisla statičan i uvijek isti pristup? Dakle, kako bi se držao korak s dinamičnim okruženjem, nema druge nego se postaviti na isti način i prilagođavati se kada god je potrebno. EU...

Pročitaj tekst >

Načelo 8: OSIGURATI OTVORENU KOMUNIKACIJU

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 15.09.2020.

Neka prijavljivanje problema i predlaganje promjena i poboljšanja bude pravilo, a ne iznimka Komunikaciju svi podrazumijevamo, no često se ne razmišlja o tome što zaista znači otvorena komunikacija i koliko komunikacija ima stvarnog utjecaja na učinkovitost GMP sustava u cjelini. Jedan od najkonkretnijih i najboljih opisa važnosti otvorene komunikacije može se pronaći u PIC/S Data Integrity Guidance: Management should aim to create a work environment (i.e. quality culture) that is...

Pročitaj tekst >

Načelo 7: STVARATI GMP NAVIKE

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 30.08.2020.

Dati konkretan i logičan smisao svakoj proceduri i svakom zapisu. Razriješimo prvo osnovno pitanje oko toga što je navika: to je individualna aktivnost ili doživljajna reakcija koja se u nekim situacijama ustalila i postala uobičajenom, katkada i potpuno »automatiziranom« (Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020). A zašto je navika važna kao dio kompanijske GMP kulture? Ako ponovno pogledamo prije navedenu definiciju, odgovor je...

Pročitaj tekst >

Načelo 6: MIJENJATI SVIJEST

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 26.06.2020.

Promjene puno lakše prihvaćamo ukoliko nam je ponuđen i odgovor na pitanje ZAŠTO. Ljeto je počelo i sve se već lagano usporava, pa nećemo duljiti. Iako, u ovom šestom načelu kompanijske GMP kulture zapravo se i radi o vrlo jednostavnom konceptu: GMP nije samo skup obvezujućih regulatornih zahtjeva, to je prije svega način razmišljanja; zbog toga je upravo pravilno razvijena GMP svijest jedan od ključnih elemenata svakog GMP sustava. No, idemo prvo korak-dva unatrag... ...vjerojatno...

Pročitaj tekst >

Načelo 5: INTERNI AUDITOR KAO INTERNI KONZULTANT

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 22.05.2020.

Manji tim internih auditora s iznimnim GMP kompetencijama napravit će puno veće pomake nego veliki broj auditora koji godišnje naprave tek jedan ili dva audita. U ovom blogu nastavljamo prethodno započetu temu oko internih audita. Sama činjenica kako je jedino tema internih audita sadržana u čak dva cilja razvoja kompanijske GMP kulture dovoljno govori o važnosti internih audita za kontinuirani razvoj i učinkovitost bilo kojeg GMP sustava. Podsjetimo još jednom, interni auditi su bez...

Pročitaj tekst >

Načelo 4: PLAN INTERNIH AUDITA I GMP PERFORMANSE

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 17.04.2020.

Fokusirati se na područja koja nose veće rizike, imaju značajniju pojavu odstupanja ili su nedavno provedene velike promjene. Znate li koje poglavlje EU GMP regulative se jedino nije mijenjalo doslovno najmanje dva desetljeća? Radi se o EU GMP Chapter 9 Self inspection koje ima svega tri točke i tek nekoliko redaka teksta. S druge strane, interni auditi jedan su od iznimno važnih, korisnih, pa recimo čak i vrlo moćnih alata poboljšavanja GMP sustava i optimizacije procesa. Zbog čega...

Pročitaj tekst >

Načelo 3: PLANIRATI KOMPETENCIJE, A NE EDUKACIJE

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 19.03.2020.

Edukacije su alat, a ne cilj. Razmatrajući prethodna dva načela GMP kulture, spomenuli smo više puta kako su ljudi (ipak) ključni resurs svake farmaceutske kompanije, a vrijednost takvih ljudskih resursa prvenstveno je u kompetencijama. To je, u ostalom, i jedan od temelja bilo kojeg farmaceutskog sustava kvalitete, kako poručuje EU GMP: All parts of the Pharmaceutical Quality System should be adequately resourced with competent personnel, and suitable and sufficient premises, equipment...

Pročitaj tekst >

Načelo 2: POTAKNUTI LEADERSHIP U GMP PROCESIMA

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 20.02.2020.

Biti primjer (iznimke i preskakanja koraka najveći su neprijatelj GMP kulture). Priznajte, bili ste uvjereni kako se pojam leadership primarno povezuje s upravom, prodajnim timovima, marketinškim kampanjama ili s velikim multinacionalnim kompanijama i niste do sada taj pojam smatrali važnim GMP elementom? Odlično, jer u ovom drugom nastavku bloga o GMP kulturi tema je upravo GMP leadership. Na početku, krenimo od početka; a gdje drugdje nego od EU GMP zahtjeva: EU GMP Chapter 1, 1.5...

Pročitaj tekst >

Načelo 1: PREPOZNATI STVARNO POTREBNE RESURSE

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 20.01.2020.

Odgovarajući resursi su temelj učinkovitog GMP sustava Znate li koja je najčešća „isprika“ na GMP auditima za npr. korektivne aktivnosti koje su davno trebale biti zatvorene (ali još uvijek nisu), neažurirani popis računalnih sustava, nerealizirani plan edukacije ili internih audita, tek djelomično provedenu evaluaciju dobavljača? Nismo stigli. Drugim riječima, gledajte, nema nas dovoljno za ovako važan (GMP) posao koji je potrebno provesti. Iskusan i odgovoran GMP...

Pročitaj tekst >

Mjesečna doza GMP kulture

Mjesečna doza GMP kulture

GMP KULTURA - blog, Objavljeno: 13.01.2020.

Znate li da je kontinuirani razvoj kompanijske GMP kulture jednostavniji nego se misli, a donosi niz pozitivnih učinaka! S novom godinom započinjemo i naš novi tematski blog. Pisat ćemo o razvoju GMP kompanijske kulture i svakog mjeseca vam donositi pogled na jednu zanimljivu i aktualnu temu. Što bi to bila GMP kultura? GMP kultura predstavlja stanje svijesti, organizacije i odgovornosti unutar farmaceutske kompanije gdje su razmišljanje, ponašanje, komunikacije i odlučivanja usmjereni...

Pročitaj tekst >

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter