GMP rješenja

Trenutna lokacija: Naslovnica » GxP podrška » GMP rješenja

GMP rješenja

GMP rješenja

S više od 20 godina iskustva u GMP području, pružamo različite opcije podrške:

 • Implementacija GMP sustava
 • Analiza i optimizacija postojećih GMP sustava
 • Integracija GMP standarda s drugim standardima
 • Provedba edukacije u svim GMP tematskim područjima
 • Provedba GMP audita ugovornih organizacija (npr. ugovorno skladište, ugovorni transporteri i sl.)
 • Pripreme za GMP inspekcije, provedba mock-audita
 • Podrška vezano za kontrolu promjena i odstupanja (root cause analysis, CAP planovi, OOS/OOT)
 • Provedba periodičkih pregleda kvalitete (PQR / APR)
 • Podrška u planiranju, provedbi i dokumentiranju kvalifikacije i validacije (izrada VMP-a, izrada protokola, sudjelovanje u aktivnostima vezano za računalne sustave, proizvodne procese, medije, opremu i dr.)
 • Izrada ugovora o kvaliteti s ugovornim organizacijama 
 • Kreiranje i implementacija specifičnih GMP procedura

​​​​​​​

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter