top of page

Revizija GDP dokumentacije

Tijekom godina poslovanja i uslijed brojnih zahtjeva GDP auditora sustav dokumentacije u jednoj veleprodaji je postao vrlo kompleksan uz brojna preklapanja pojedinih SOP-a i otežanu sljedivost između pojedinih aktivnosti. Navedena veleprodaja angažirala je Arguo kako bi proveli reviziju i optimizaciju sustava dokumentacije, a što je uključivao sljedeće:

Dubinska evaluacija postojećih GDP dokumenata (SOP, radne upute, obrasci, planovi i drugi dokumenti)
Evaluacija procesa prometa na veliko lijekovima koji se provode
Evaluacija organizacije
Evaluacija sustava kreiranja, pregleda, odobravanja, distribucije i revizije GDP dokumenata
Evaluacija GDP zapisa koji se vode
Kreiranje prijedloga optimizacije sustava upravljanja dokumentacijom i GDP dokumenata
Izrada plana aktivnosti
Nadzor realizacije plana aktivnosti
Provedba završnog internog audita kako bi se verificirala učinkovitost provedenih promjena

Tijekom projekta realizirane su brojne optimizacije kao što su npr.:

Pojednostavljenje sustava upravljanja dokumentacijom
Prelazak na novi i pregledniji format GDP dokumentacije
Spajanje više povezanih SOP-a u jedan dokument
Optimizacija GDP obrazaca kako bi se eliminiralo upisivanje istog podataka više puta na različitim mjestima
Jednostavnije povezivanje različitih procedura primjenom novog sustava referenci unutar dokumentacije

Contract Review

Još o podršci vezano za GDP dokumentaciju…

Uz gore opisanu optimizaciju GDP dokumenata, možemo provesti i sljedeće:

Kreiranje novih GDP procedura, obrazaca i drugih dokumenata
Prilagodbe zahtjeva korporativnih procedura na lokalnu razinu
Prijevod GDP dokumenata (na engleski jezik ili s engleskog jezika)
Podrška kod prelaska s papirnog na računalni sustav upravljanja GDP dokumentacijom
Edukacija iz bilo kog aspekta upravljanja GDP dokumentacijom
Provedba radionica za razvoj vještina pisanja SOP-a

bottom of page