Edukacija

Trenutna lokacija: Naslovnica » Edukacija

Naš pristup edukacijama

Naš pristup edukacijama

Interesi, potrebe i realne okolnosti razlikuju se od organizacije do organizacije, stoga ne postoje dvije iste radionice ili dva ista seminara.

Naš pristup kreiranju i izvedbi edukacija temelji se na potpunoj fleksibilnosti, što se odnosi na broj sudionika, trajanje i raspored, odabir tema i formu izvedbe. Edukacije se stoga mogu održati već za nekoliko osoba kao i za veće grupe, a mogu biti poludnevne, cjelodnevne, višednevne ili npr. organizirane u ciklusima. Isto tako, možemo ih izvesti kao seminare ili kao interanktivne radionice. Nakon provedene edukacije moguće je provesti i evaluaciju znanja.

Osim in-house edukacija provodimo i programe individalnog razvoja kompetencija.

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter