computing-man.jpg

GxP blog

Što treba sadržavati dobar Validacijski Master Plan (VMP)

Što treba sadržavati dobar Validacijski Master Plan (VMP)

Kako unaprijediti GMP sukladnost provedbe HPLC/UPLC analitičkih metoda

Kako unaprijediti GMP sukladnost provedbe HPLC/UPLC analitičkih metoda

Računalne aplikacije i elektronički podaci u GDP okruženju

Računalne aplikacije i elektronički podaci u GDP okruženju

Razbijamo bauk audit trail-a

Razbijamo bauk audit trail-a

Donosimo odgovore na česta pitanja vezano za GMP u laboratoriju kontrole kvalitete

Donosimo odgovore na česta pitanja vezano za GMP u laboratoriju kontrole kvalitete

Kako planirati i provesti temperaturno mapiranje

Kako planirati i provesti temperaturno mapiranje