Novosti

Trenutna lokacija: Naslovnica » Novosti » Novi pristup ugovornim procesima

Novi pristup ugovornim procesima

Novi pristup ugovornim procesima

Novosti, Objavljeno: 25.04.2017.

Kako bi se nadzor ugovornih procesa i organizacija olakšao i pojednostavio, moguće je koristiti jednostavne i učinkovite numeričke alate koji su izuzetno fleksibilni i prilagodljivi različitim procesima, organizacijama i regulatornim okruženjima.

Koje su ključne karakteristike numeričkih alata

 • Alati se temelje na principima upravljanja rizicima i uzimaju u obzir različite kombinacije kritičnosti ugovornih procesa i ugovornih organizacija te performanse ugovornih procesa
 • Alati se mogu koristiti „papirno“ ili kroz postavljene formule u Excel-u
 • Mogućnost ponderiranja pojedinih faktora važnosti
 • Jednostavno se provodi kontinuirano vrednovanje ugovornih procesa i ugovornih organizacija na osnovu praćenja performansi čime se u relanom vremenu mijena kritičnost promatranog procesa ili organizacije, a time i prioriteti vezano za različite povezane aktivnosti

Koji su benefiti od primjene numeričkih alata

 • Grupiranje ugovornih procesa i ugovornih organizacija prema kritičnosti
 • Jasna diferencijacija između najkritičnijih i najmanje kritičnih ugovornih procesa i organizacija
 • Usporedba i vrednovanje različitih organizacija koje realiziraju iste ugovorne procese
 • Praćenje trendova u performansama procesa
 • Utvrđivanje strategije nadzora pojedine kombinacije ugovornog procesa/organizacije
 • Planiranje provedbe audita ugovornih organizacija
 • Određivanje periodičnosti audita i trajanja pojedinog audita
 • Argumentacija za donošenje odluka vezano za pojedinu ugovornu organizaciju
 • Korištenje podataka za periodičku ocjenu kvalitete
 • Postavljanje jasnih  za nove ugovorne organizacije

Želite li doznati više o ovoj temi?

Kroz naše interaktivne i dinamične in-house radionice možete se upoznati sa svim detaljima i prednostima ovakvog pristupa te raditi na konkretnim primjerima. Javite nam se na info@arguo.hr i dogovorite svoj termin radionice.

 

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter