Novosti

Trenutna lokacija: Naslovnica » Novosti » Još učinkovitiji interni auditi

Još učinkovitiji interni auditi

Još učinkovitiji interni auditi

Novosti, Objavljeno: 21.02.2019.

 

Iako su jedan od najučinkovitijih i najjeftinijih alata za prepoznavanje nedostataka i poboljšavanje GMP sustava kvalitete, iskustva pokazuju da interni auditi često i dalje nisu do kraja iskorišteni u tu svrhu. Nekoliko je ključnih razloga za to:

  • Ne provodi se aktivna priprema internih audita
  • Nedovoljno raspoloživo vrijeme za provedbu internih audita
  • Neujednačeni pristup internih auditora
  • Različite razine kompetencija internih audita

Svi navedeni uzroci mogu se značajno eliminirati kombiniranom primjenom ciljanih tematskih e-learning sadržaja i GMP checklist-a.  

 

>>> Kako se e-learning GMP sadržaji mogu jednostavno iskoristiti za ujednačavanja pristupa internih auditora, a time istovremeno i za učinkovitije audite?

Korak 1 Prema zahtjevima korisnika pripremamo e-learning sadržaje koji se odnose na specifična GMP područja (npr. GMP u laboratoriju, proces puštanja serije lijeka u promet, priprema i distribucija pročišćene vode, HVAC i čisti prostori i sl.) te uključuju i konkretne situacije sa stvarnih GMP audita (sadržajima se može pristupiti preko Arguo e-learning platforme ili preko platforme korisnika, ukoliko postoji)

Korak 2 Interni auditori prolaze kroz GMP sadržaje, razmatraju konkretne situacije i traže argumentaciju za svaki prikazani slučaj u dostupnoj GMP regulativi

Korak 3 Sudionici na kraju rješavaju unaprijed pripremljeni test kroz koji pokazuju na koji način bi postupili u pojedinoj situaciji

Korak 4 – dodatna opcija Nakon što svi interni auditori kompletiraju dodijeljene e-sadržaje, radi se analiza njihovih pristupa i stavova te se provodi završna diskusija tijekom mini-radionice (ovo se može provesti interno ili takvu radionicu može pripremiti i moderirati Arguo)

Kako bi se ostvarili maksimalni učinici, ovakvi programi mogu se ponavljati periodički (npr. 2-4 puta godišnje), svaki put s novom GMP temom.

Više o razvoju i ponudi GMP e-learning sadržaja pogledajte ovdje.

 

>>> Kako GMP checklist-e mogu ubrzati i pospješiti provedbu internih audita?

Boljom pripremom do kraćih audita GMP checklist-e već su kreirane u obliku praktičnih lista s vrlo konkretnim pitanjima te ih i auditor i auditirana strana mogu koristiti kako bi se unaprijed pripremili za audit i na taj način skratili vrijeme potrebno za provedbu internog audita

Jednostavnija provedba audita Praćenjem pitanja koja sadrži pojedina GMP checklist-a slijedi se promatrani proces logičnim slijedom što olakšava i ubrzava provedbu audita

Garancija da ništa neće biti preskočeno Primjenom checklist-e puno je manja mogućnost da će neko područje biti preskočeno ili zaboravljeno

Standardizacija pristupa Primjena GMP checklist-a tijekom provedbe internih audita doprinosi ujednačenijem pristupu tijekom audita jer je manja mogućnost subjektivne interpretacije auditiranog područja

Postavljanje ključnih pitanja GMP checklist-e pripremaju eksperti iz farmaceutske industrije upravo na temelju vlastitih iskustava s različitih GMP audita i regulatornih inspekcija

Olakšano uvođenje novih internih auditora GMP checklist-e mogu se koristiti za edukaciju novih internih auditora, čime se ubrzava stjecanje potrebnih kompetencija

Izbor trenutno dostupnih GMP checklist-a možete vidjeti ovdje; također razvijamo i GMP checklist-e na individualni zahtjev.

 

Sve prije navedeno može se jednako primijeniti i za auditore koji provode audite dobavljača i ugovornih organizacija.

 

Arguo YouTube
Arguo LinkedIn
Arguo Facebook
Arguo Twitter