Izbor dokumenata

Trenutna lokacija: Naslovnica »Izbor dokumenata

GMP/GDP Checklist-e za svaku priliku

 

Trebate konkretne GMP ili GDP zahtjeve jednostavno prezentirane na jednom mjestu?

Pripremate se za audit dobavljača ili ugovorne organizacije?

Želite postaviti ciljana pitanja tijekom internog audita?

Trebate se dobro pripremiti za predstojeću regulatornu inspekciju ili audit?

Potrebna vam je praktična podloga za edukaciju novih zaposlenika?

 

Okupili smo eksperte iz različitih GMP i GDP područja i kreirali niz praktičnih checklist-a s vrlo konkretnim zahtjevima koji se mogu koristiti tijekom provedbe audita dobavljača i ugovornih organizacija, ali isto tako i tijekom internih audita, za evaluaciju vlastitih procesa, gap analizu, internu edukaciju ili za pripremu prije regulatorne inspekcije i vanjskog audita.

Osim regulatornih zahtjeva, checklist-e uključuju i stvarna iskustva prikupljena tijekom brojnih GxP inspekcija i audita.

 

>>>>Ovdje možete brzo i lako odabrati i naručiti checklist-e koji pokrivaju različita GMP i GDP područja:

  • Odaberite željene dokumente (klikom na pojedini dokument možete vidjeti sadržaj) 
  • Upišite svoje podatke koji su potrebni za izradu i slanje Ponude
  • Potvrdite narudžbu
  • Na upisanu email adresu dobit ćete Ponudu
  • Odmah po registriranoj uplati, a najkasnije sljedeći radni dan na upisanu e-mail adresu bit će Vam dostavljeni naručeni dokumenti u pdf formatu

Za 3 ili više naručenih dokumenata u sklopu iste narudžbe odobrava se 10 % popusta koji će biti iskazan na Ponudi.

Za BESPLATNE primjerke checklist-a nije potrebno slati narudžbu, možete ih odmah preuzeti. Nakon klika na naziv dokumenta otvorit će se opis dokumenta gdje je ponuđen link za preuzimanje.

 

Trebate li checklist-u za područje koje ovdje nije pokriveno? Javite nam se odmah na info@arguo.hr kako bi za Vas pripremili upravo ono što Vam je potrebno!Listu se kontinuirano nadopunjujemo s novim temama.

0,00 kn + PDV

Ukupno:

Vaši podaci

Korištenje dokumenata

Naručitelj smije koristiti isporučene dokumente neograničeno za interne potrebe, a u sklopu svojih poslovnih procesa, što između ostalog uključuje izmjene, nadopune i revizije pojedinog dokumenta. Nije dozvoljeno ustupanje dokumenta trećoj strani, daljnja prodaja dokumenata, objavljivanje dokumenata ili dijelova dokumenata niti bilo kakav drugi oblik korištenja izvan prethodno navedenih okvira.

 

Plaćanje

Putem ovog on-line servisa ne provodi se on-line kupovina već isti služi potencijalnim kupcima za pregled dostupnih dokumenata te za iskazivanje interesa za kupnju na osnovu čega se izdaje Ponuda. 

Plaćanje naručenih dokumenata provodi se virmanski temeljem Ponude koja će biti dostavljena na e-mail adresu upisanu tijekom postupka naručivanja. Račun za realiziranu kupnju dokumenata ispostavlja se poštom po registriranoj uplati, na adresu upisanu tijekom postupka naručivanja.

 

Odustajanje od kupnje

Ponuda koja se šalju na osnovu poslane narudžbe nije obvezujuća te Naručitelj može u svakom trenutku odustati od narudžbe sve dok nije provedeno plaćanje. Nakon provedene uplate nije moguć povrat uplaćenog iznosa djelomično ili u cijelosti.

 

Dostava dokumenata

Naručeni dokumenti bit će dostavljeni u pdf formatu najkasnije sljedeći radni dan po registriranoj uplati na e-mail adresu Naručitelja koja je upisana tijekom postupka naručivanja. Arguo d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice pogrešno upisanih podataka.

 

Korištenje podataka

Podaci o Naručitelju prikupljeni tijekom postupka naručivanja dokumenata koristit će se samo u svrhu realizacije narudžbe ili komunikacije vezano za narudžbu, isporuku i primjenu checklist-a.

 

Ostale odredbe

Nakon isporuke dokumenata Naručitelju, Arguo d.o.o. nije odgovoran za realizaciju i ishod bilo kakvih poslovnih procesa Naručitelja, uključujući i ishode regulatornih i drugih GxP inspekcija i audita.

Naručitelj prihvaća svu odgovornost za korištenje ili izmjene naručenih dokumenata.

 

Prihvaćanjem izjave PROČITAO/LA SAM I PRIHVAĆAM UVJETE, Naručitelj potvrđuje da je upoznat sa svim ovdje navedenim uvjetima korištenja, da se sa svim uvjetima slaže te da je na njih bio u potpunosti upozoren prije potvrde narudžbe.

Pročitao/la sam i prihvaćam uvjete

Arguo Facebook
Arguo Twitter
Arguo LinkedIn